Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

Balsamistka
Balsamistka
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Balsamistka
4087 a5b7 500
Reposted fromfaceID faceID viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… 
Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie - ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.
— Alan Watts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaliss aliss
Balsamistka
Jeśli nie wierzysz w siebie to nie wierzysz w nic.
— usłyszane
Reposted fromresort resort
Balsamistka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaresort resort
Balsamistka
2632 4cc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaresort resort
Balsamistka
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą
— A. Baniewicz
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viajoannem joannem
Balsamistka
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viajoannem joannem
Balsamistka
0937 958a 500
I sercu z lodu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaresort resort

October 28 2018

Balsamistka
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
3632 dbce 500
Balsamistka
7845 3f35 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
9042 0767
Reposted fromcasanovared casanovared viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
1010 6419

September 21 2018

Balsamistka

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki. Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.

Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.

Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

— Cztery Wieki Później
Reposted fromnatelle natelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl