Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

Balsamistka
Zawsze byłem gotów na koniec,
tylko nie wtedy gdy następował.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viazakazane zakazane
Balsamistka
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viapikkumyy pikkumyy
Balsamistka
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Balsamistka
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viazakazane zakazane
Balsamistka
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Balsamistka

Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted fromasdfgh asdfgh viapikkumyy pikkumyy
1480 474c

I’ll make sure you have .. plenty to read ..

soft growl

Reposted fromamatore amatore viapikkumyy pikkumyy
Balsamistka
3981 754c
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viadzony dzony
2712 8039
Reposted fromerial erial viadzony dzony

March 05 2017

Balsamistka
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu.  - Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem. 
— Láska nebeská / Mariusz Szczygieł
Reposted fromciarka ciarka viakahei kahei

March 01 2017

Balsamistka
6647 0972
Reposted fromourhogwarts ourhogwarts viaaliss aliss

February 27 2017

Balsamistka
3368 5718 500
Balsamistka
0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaklaudiusz klaudiusz
Balsamistka
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaklaudiusz klaudiusz
Balsamistka
Balsamistka
5668 f196
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
6465 7855
Reposted fromxopolly xopolly viamayamar mayamar
Balsamistka
3667 f063
Balsamistka
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Balsamistka
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl