Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

Balsamistka
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę, w której majtki pasują do stanika, wiedz, że to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromsubiektywne subiektywne viapsychodelik psychodelik
Balsamistka
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viakomplikacja komplikacja
Balsamistka
Udanego tygodnia!  👍  i pozytywnego nastawienia  💪  
Reposted fromreksi0 reksi0 viakomplikacja komplikacja
Balsamistka
2196 53ee
Reposted frombeyooonce beyooonce viacoffeebitch coffeebitch
Balsamistka
2343 13c8 500
Reposted fromnumbereight numbereight viacoffeebitch coffeebitch
7628 1417 500
Reposted fromlouse louse viacoffeebitch coffeebitch
Balsamistka
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viasaphirka saphirka
Balsamistka
9017 a9e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasaphirka saphirka

June 20 2015

Balsamistka
Reposted frombluuu bluuu viamidnightpalace midnightpalace
6935 eaf6
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaaliss aliss
3522 b531 500
Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viamayamar mayamar

June 19 2015

7293 7793

Sandro Botticelli, Primavera 

Reposted fromjohnmaus johnmaus viacoffeebitch coffeebitch
Balsamistka
Balsamistka
2230 f060 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viacoffeebitch coffeebitch
Balsamistka
2063 e00c 500
Reposted fromdumdummy dumdummy viacoffeebitch coffeebitch
Balsamistka
6122 a5a5
Reposted fromshepard shepard vialittleproblem littleproblem
Balsamistka

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viamayamar mayamar
Balsamistka
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście

June 18 2015

3422 b73f 500
Reposted fromNanutka Nanutka
Balsamistka
3231 75e3 500
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl