Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

Balsamistka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
8091 8c90
Reposted fromgraphic-art graphic-art viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
0616 09c0 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viatransfuzja- transfuzja-
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

Reposted fromblutprinzessin blutprinzessin viaaliss aliss
Balsamistka
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromnatelle natelle viamayamar mayamar

August 28 2017

Balsamistka

August 13 2017

Balsamistka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarurky rurky
Balsamistka
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamayamar mayamar
Balsamistka
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Balsamistka
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamayamar mayamar
Balsamistka
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viamayamar mayamar
Balsamistka
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viamayamar mayamar
Balsamistka
2973 7bad
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamayamar mayamar

March 08 2017

Balsamistka
Zawsze byłem gotów na koniec,
tylko nie wtedy gdy następował.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viazakazane zakazane
Balsamistka
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viapikkumyy pikkumyy
Balsamistka
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Balsamistka
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viazakazane zakazane
Balsamistka
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Balsamistka

Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted fromasdfgh asdfgh viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl