Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

Balsamistka
Balsamistka
Człowiek ma 2 życia. Drugie zaczyna się w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że ma tylko jedno życie.
Reposted fromladygrey ladygrey viaquiethope quiethope

June 27 2015

Balsamistka
3696 e1cb 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka

June 26 2015

8109 9887
Balsamistka
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
Balsamistka
Jedyna dobra rada: nigdy się nie poddawać, karmić myśli nadzieją, a czyny budować odwagą.
Reposted fromiamstrong iamstrong viainvinciblee invinciblee
Balsamistka
Balsamistka
3757 8c27
Balsamistka
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viapozeczkowa pozeczkowa
Balsamistka
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
0380 3cb8
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viawollef wollef

June 25 2015

Balsamistka

June 24 2015

Balsamistka
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viapsychodelik psychodelik
Balsamistka
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę, w której majtki pasują do stanika, wiedz, że to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromsubiektywne subiektywne viapsychodelik psychodelik
Balsamistka
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viakomplikacja komplikacja
Balsamistka
Udanego tygodnia!  👍  i pozytywnego nastawienia  💪  
Reposted fromreksi0 reksi0 viakomplikacja komplikacja
Balsamistka
2196 53ee
Reposted frombeyooonce beyooonce viacoffeebitch coffeebitch
Balsamistka
2343 13c8 500
Reposted fromnumbereight numbereight viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl