Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2018

Balsamistka
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan vianatelle natelle
Balsamistka
8444 e56a
Reposted fromonlyman onlyman vianatelle natelle

November 05 2017

Balsamistka
Wiara przyjdzie potem. Najważniejsze, żeby podjąć decyzję.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viadobby dobby
Balsamistka
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— W. Bartoszewski
Reposted fromchaosserenity chaosserenity viadobby dobby
Balsamistka
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
Balsamistka
Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake viadobby dobby
Balsamistka
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobby dobby
6167 bf9e 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET vianatelle natelle
Balsamistka
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadobby dobby
Balsamistka
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
0829 b6ed 500

chasingrainbowsforever:

Colors ~ Blue and Gold

Reposted fromthetemple thetemple vianatelle natelle

September 03 2017

Balsamistka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
8091 8c90
Reposted fromgraphic-art graphic-art viatransfuzja- transfuzja-
Balsamistka
0616 09c0 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viatransfuzja- transfuzja-
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

Reposted fromblutprinzessin blutprinzessin viaaliss aliss
Balsamistka
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromnatelle natelle viamayamar mayamar

August 28 2017

Balsamistka

August 13 2017

Balsamistka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarurky rurky
Balsamistka
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl